Digitaledu.nl

Algemene voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Diensten geleverd door digitaledu is eigendom van DigitalEdu BV. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de volgende referenties: KVK 65614739 Vestigingsnr. 000034447369 en gelegen Europalaan 18, 2408 BG Alphen aan den Rijn, The Netherlands.

U kunt contact met ons opnemen via customersupport@digitaledu.nl.
Deze Algemene voorwaarden in aanvulling op de Website Disclaimer en Privacybeleid zijn van toepassing op de verkoop van een van onze online cursussen. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig voordat u een online cursus aanschaft en print een kopie voor uw administratie.

Voor aankopen via onze website door op de knop "Accepteren" of "Betalen" te klikken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst die u binden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, moet u ophouden services van ons te blijven kopen.1. Definities

"Vertrouwelijke informatie" betekent informatie die door een partij aan de andere partij wordt verstrekt in schriftelijke, grafische, geregistreerde, machineleesbare of andere vorm met betrekking tot het bedrijf, klanten, leveranciers, financiën en andere gebieden van het bedrijf of de producten van de andere partij, inclusief, zonder beperking, het cursusmateriaal, maar bevat geen informatie in het publieke domein anders dan door het in gebreke blijven van de partij die de informatie openbaar maakt, informatie die moet worden bekendgemaakt door een rechtbank of regelgevende instantie, of informatie die al in het bezit of onder controle is van de openbaarmakende partij .

"Cursusmateriaal" betekent de informatie die door digitaledu.nl wordt verstrekt ter begeleiding van een cursus die wordt aangeboden als onderdeel van de Services op papier of in elektronische vorm.

"Vergoedingen" betekent de vergoedingen die u aan digitaledu.nl betaalt voor de Services.

"Intellectuele eigendomsrechten" betekent auteursrechten, rechten in of met betrekking tot databases, patentrechten, uitvoerende rechten, ontwerpen en geregistreerde ontwerpen, handelsmerken, rechten in of met betrekking tot Vertrouwelijke informatie en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd of niet-geregistreerd) over de hele wereld.

"Online cursus" betekent de levering door ons van een online cursus op grond waarvan u cursusmateriaal op afstand leert. “Services” means the provision of the Online Course and/or the Course Materials together with such other services as agreed from time to time and purchased by you through the Website.

"Website" betekent www.digitaledu.nl. "U" betekent de persoon die de Services koopt.2. De diensten3. Bestelservices

Aankoopdiensten via de website:4. Annulering en wijziging5. vergoedingen6. Aansprakelijkheid7. Intellectueel eigendom8. Vertrouwelijkheid9. Beëindiging10. beperkingen

Alle diensten die door ons onder deze Algemene voorwaarden worden geleverd, zijn persoonlijk voor u en kunnen niet worden overgedragen of toegewezen aan een andere persoon.
We hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden aan een ander bedrijf toe te wijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan u11. Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten en regelingen, schriftelijk of mondeling. U bevestigt dat u niet op enige verklaring hebt vertrouwd bij het aangaan van deze en andere voorwaarden met ons. Niets in deze clausule of algemene voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid voor frauduleuze voorstelling van zaken.12. Overmacht

Digitaledu.nl is niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van haar verplichtingen of beëindiging onder deze Algemene voorwaarden die het gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, branden, overstromingen, aardbevingen, vulkanen, terrorisme, stakingen, vertraging veroorzaakt door transportgeschillen, het niet geven van een cursus veroorzaakt door een overlijden in het gezin van de trainer, ziekte van de trainer, regeringsbevel of regelgeving.13. toewijzing

We may assign, transfer, sub-contract any of our rights or obligations to any third party at our discretion.14. Gegevensbescherming15. Wet en jurisdictie

Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken in verband met enig geschil hieronder.16. Mededelingen

U kunt op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:
Email: customersupport@digitaledu.nl
Adres: Europalaan 18, 2408
BG Alphen aan den Rijn
The Netherlands


  • Europalaan 16,
    2408 BG Alphen aan den Rijn,
    See-Map